Władza rodzicielska po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Władza rodzicielska po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Gdy w małżeństwie pojawiają się dzieci, rozwód przybiera bardziej skomplikowany przebieg oraz pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje. Istotną kwestią, którą powinien uregulować sąd rodzinny w orzeczeniu rozwodowym, jest władza rodzicielska. Co warto o niej wiedzieć?

Istotne sprawy dziecka – czym są?

„Istotne sprawy dziecka” to termin niezdefiniowany szczegółowo w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ponieważ ma ono nieczytelny charakter, w tej kwestii należy polegać na doktrynie, jak również na orzecznictwie Sądu Najwyższego. Co do zasady ważne sprawy to takie, które mają znaczący i doniosły charakter z punktu widzenia sprawowania opieki nad dzieckiem. Są to m.in. decyzje dotyczące miejsca pobytu dziecka, jego imienia, wyjazdu za granicę, wyboru przyszłego zawodu czy obywatelstwa, jak i wybór placówki medycznej czy szkoły. W wyżej przedstawionych sytuacjach zgodnie z art. 97 § 2 kro, w przypadku, w którym rodzice nie będą w stanie dojść do porozumienia, decyzję podejmie sąd opiekuńczy.

Jak widać, kwestia władzy rodzicielskiej po rozwodzie jest dość trudna, szczególnie gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia. Wagę problemu można zauważyć spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz, jak „prawo rodzinne Łódź” czy „władza rodzicielska Kraków”.

Co więcej, bezpośrednie wykorzystanie przez ustawodawcę pojęcia „istotnych spraw dziecka” w § 2 art. 97 kro należy odczytywać w ten sposób, że sąd opiekuńczy ma prawo decydować za rodziców jedynie w sprawach dziecka obiektywnie uznanych za ważne. Dlatego też już na samym początku zaleca się ustalić, czy dana sprawa, która ma zostać rozstrzygnięta przez sąd, ma charakter sprawy istotnej. Gdy jest ona tego typu kwestią, wtedy sąd ma możliwość wydania decyzji.

W jakich sprawach rodzice powinni dojść do porozumienia?

Rodzice powinni być zgodni w każdym aspekcie opieki nad dzieckiem i jego wychowania. W przypadku osób rozwiedzionych przeważnie jest to wręcz niemożliwe bądź znacznie utrudnione. Jednak w orzecznictwie panuje zwyczaj, że w niektórych typach spraw zgoda obojga rodziców jest wręcz konieczna. Jednym z najczęstszych powodów nieporozumień  między rodzicami jest możliwość wyrobienia nieletniemu paszportu oraz wyjazd za granicę. W tego typu sytuacjach często pojawia się obawa, iż rodzic, zabierając dziecko do obcego kraju, zostanie w nim na stałe.