Czy polskie dworce kolejowe są przyjazne dla osób niepełnosprawnych?

Czy polskie dworce kolejowe są przyjazne dla osób niepełnosprawnych?

Aby podróż pociągiem była w pełni komfortowa dla osób niepełnosprawnych, potrzebne są zmodernizowane dworce, przystanki oraz pociągi. Chodzi nie tylko o likwidowanie barier architektonicznych, ale również o wyposażenie toalet i innych pomieszczeń w pomoce, takie jak poręcz dla niepełnosprawnych.

Czy infrastruktura dworców kolejowych jest przyjazna dla niepełnosprawnych?

Wiele dworców kolejowych w Polsce z pewnością wymaga modernizacji, jednak te obiekty, które zostały już wyremontowane, cechują się wszelkimi udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przy dworcach powstają miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zostają wytyczone ścieżki dotykowe, umożliwiające poruszanie się po dworcu lub peronie osobom niewidomym. Pasażerowie o niskim wzroście oraz poruszający się na wózkach mają możliwość być obsługiwani w kasach o obniżonym okienku. W kasach są zamontowane pętle indukcyjne wspomagające komunikację z podróżującymi, którzy na co dzień korzystają z aparatów słuchowych. Osobom niedosłyszącym- na największych dworcach w Polsce już pomaga w podróży migowy tłumacz on-line. Dodatkowo do pomocy wyznaczony jest dodatkowy personel- pracownicy drużyny konduktorskiej.

Mówiąc o infrastrukturze dworca, nie można zapomnieć o wygodnych przystankach, na których nie ma stopni, tylko podjazdy lub winda. Tabor kolejowy jest także dostosowywany do potrzeb osób poruszających się na wózkach- wydzielane są miejsca dla wózków oraz szerokie drzwi i przestronne toalety. Niektóre wagony posiadają specjalne podnośniki, dzięki którym możliwe jest wjechanie do wagonu osobie na wózku inwalidzkim. Osobom, które mają znaczny problem z poruszaniem się i wsiadaniem do pociągu, pomocna będzie poręcz dla niepełnosprawnych przy drzwiach. Warto podkreślić, że osoby o ograniczonej mobilności to nie tylko osoby na wózkach inwalidzkich, ale również osoby starsze, czasowo lub stale poruszające się o kulach, kobiety w ciąży, osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, a także rodzice z małymi dziećmi. Zmodernizowane dworce i nowy tabor kolejowy to udogodnienia dla wszystkich osób o ograniczonej mobilności.

Poręcz dla niepełnosprawnych i urządzenia wspomagające na każdym dworcu?

Toalety na dworcach kolejowych są przestronne, aby osoby na wózkach inwalidzkich mogły swobodnie się przemieszczać. Poręcz dla niepełnosprawnych przy misce sedesowej oraz przy umywalce to podstawowy element, znajdujący się w każdej toalecie dla niepełnosprawnych. Toalety są także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Urządzenia wspomagające poruszanie się na dworcach, czyli np. windy, pochylnie, drzwi na fotokomórkę oraz podnośniki to wyposażenie każdym zmodernizowanym dworcu kolejowym.

Dzięki udogodnieniom niepełnosprawni częściej korzystają z podróży koleją

Udogodnienia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności sprawiły, że osoby niedowidzące, niedosłyszące oraz niepełnosprawne ruchowo zaczęły podróżować częściej. Nie każda osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma śmiałość prosić innego pasażera o pomoc. Od kiedy na dworcu można uzyskać pomoc personelu, osoby niepełnosprawne mogą z niej skorzystać bez wahania. Na większych dworcach kolejowych i na niektórych mniejszych, wszelkie informacje są w alfabecie Braille’a. Zastosowanie różnych udogodnień dla niepełnosprawnych jest nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne.