Trening mentalny książka jakie niesie korzyści?

Trening mentalny książka jakie niesie korzyści?

Książka „Trening mentalny. Psychologia sportu w praktyce” jest lekturą, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego trenera. Rozpoczynając przygodę z tą książką można zauważyć, iż na samym wstępie autorzy sugerują, że powstała ona po to, aby każdy zainteresowany czytelnik znalazł w niej jakieś istotne wskazówki do praktycznej pracy trenerskiej. Czym jest trening mentalny oraz jakie niesie korzyści?

 

Trening mentalny – czym tak właściwie jest?

Przed przybliżeniem pozycji książki warto zapoznać się z definicją treningu mentalnego. A więc, trening mentalny traktowany jest jako trening umysłu będący uzupełnieniem treningu fizycznego. Za jego główny cel uważa się zwiększenie szans na sukces dzięki doskonaleniu wykonania sportowego, a także wzmocnienie przekonań, iż możliwe jest oddziaływanie na przebieg zdarzeń w sytuacji treningowej i startowej poprzez dokonanie świadomej autoregulacji.

 

Trening mentalny książka

Książka „Trening mentalny. Psychologia sportu w praktyce” posiada formę zbioru zadań i ćwiczeń. Na początku znajduje się trochę teorii odnoszącej się do ogólnego pojęcia treningu mentalnego – mimo wszystko jest to ciekawa i niezbyt długa część, która doskonale wprowadza do książki oraz wyjaśnia jak się nią posługiwać w dalszej części. Drugą częścią jest zbiór zadań praktycznych, które dodatkowo są podzielone na kilka podrozdziałów, dotyczących różnych umiejętności mentalnych, które mogą przydać się zawodnikowi. Każdy podrozdział poprzedzony jest krótkim wstępem teoretycznym, który stanowi doskonałe wprowadzenie do poszczególnych ćwiczeń.

 

Książka Trening mentalny i jej zalety

Do głównych zalet książki „Trening mentalny” można zaliczyć:

  • Teoria rozpoczynająca każdy rozdział jest potwierdzona w praktyce – przeważnie jest opowiadana przez jakiegoś sportowca, choć czasem wypowiadają się osoby niezwiązane ze sportem.
  • Na końcu książki znajduje się propozycja rocznego planu treningowego o charakterze mentalnym. Jest on przydatny zarówno dla trenerów jak i samodzielnych zawodników, a także trenerom mentalnym i psychologom sportowym.
  • Zawiera bardzo rzetelny test do mierzenia wytrenowania umiejętności mentalnych. Posiada również normy, sposoby obliczenia wyników oraz odnośniki dotyczące wartości psychometrycznych i badań na temat jego trafności i rzetelności.