Rejowiec Fabryczny – Rowerowy szlak Mikołaja Reja

Rejowiec Fabryczny – Rowerowy szlak Mikołaja Reja

W województwie lubelskim można znaleźć wiele szlaków turystycznych cieszących oko i pozwalających na poznanie cudownych krajobrazów tego regionu. Jednym z bardziej znanych szlaków w tych okolicach jest Szlak Mikołaja Reja. Cała trasa ma około 20 km długości.

Szlak ten jest drogą rowerową i ciągnie się od miejscowości Rejowiec Fabryczny do miasta Krasnystaw. W pierwszym z tych miast można znaleźć przepiękny dwór z XIX wieku otoczony parkiem. Rejowiec Fabryczny jest objęty Pawłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Tereny te pokryte są głównie pięknymi lasami, znajdują się tu także malowniczo położone stawy rybne. Dalej szlakiem należy udać się do miejscowości Rejowiec. Rejowiec jest jednym z miast, które założył Mikołaj Rej. Znaleźć tu można zespół pałacowo-parkowy wybudowany w XIX w. i pałac Ossolińskich. Następnie trasa biegnie przez miejscowości Adamów, Popówka, Kobyle. Wieś tą Mikołaj Rej otrzymał w posagu za żoną. Ma tu także źródła niewielka rzeka Rejka. Dalej należy przejechać przez Górę Ariańską do Krynicy. Góra Ariańska jest wzgórzem o wysokości 287, 2 m. n. p.m. i powierzchni 3 ha, jest porośnięta lasem. Na jej szczycie znajduje się mauzoleum na planie kwadratu zwieńczone piramidą. Jest to grobowiec arianina Pawła Orzechowskiego. Z Krynicy należy rowerem dojechać do wsi Krupe, gdzie znajdują się ruiny zamku, wspaniałej kiedyś rezydencji, także rodziny Rejów.

Dalej szlak prowadzi do miejscowości Kolonia Siennica Nadolna i Siennica Nadolna. Wieś ta także stanowiła własność Mikołaja Reja, a leży nad wielkim stawem. Następnie droga prowadzi do wsi Lubańki, a trasa kończy się w mieście Krasnystaw. Krasnystaw obecnie znajduje się na terenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Jest położony na tzw. Działach Grabowieckich z pięcioma malowniczymi rezerwatami przyrody i Wyniosłości Giełczewskiej leżącej w międzyrzeczu trzech rzek: Bystrzycy, Wieprza i Poru. Region ten jest wzniesieniem osiągającym do 306 m. n. p.m. Szlak Mikołaja Reja jest bardzo malowniczą trasą prowadzącą przez ciekawe miejsca w województwie lubelskim. Dzięki zróżnicowanemu krajobrazowi i zabytkom, które można znaleźć na trasie szlak może stać się ciekawą wyprawą.