Co moje to i Twoje nie zawsze – majątek osobisty i majątek wspólny w małżeństwie

Co moje to i Twoje nie zawsze – majątek osobisty i majątek wspólny w małżeństwie

Okazuje się, że nie zawsze jako małżonkowie będziemy w ten sam sposób rozumieć wspólny majątek. Wiele osób nie będzie odróżniać na przykład majątku wspólnego od majątku osobistego. Dlatego nawet przed zawarciem małżeństwa warto zastanowić się nad tymi kwestiami, które przecież potem będą bardzo ważne.

Wzajemne oczekiwania małżonków, co do wspólnego majątku

Dane statystyczne niestety nie są zbytnio optymistyczne, jeżeli chodzi o świadomość prawną Polaków. Niejednokrotnie zawieramy małżeństwa i wcześniej nie ustalamy rozdzielności majątkowej. Będzie to wynikać po prostu ze zbyt małej edukacji i orientacji w takich tematach. Nie ma zresztą w tym tak naprawdę niczego dziwnego. Z drugiej strony powinniśmy odwiedzić jakiegoś doświadczonego prawnika, aby nam wyjaśnił wszystkie niuanse prawne związane z takimi zagadnieniami. Trzeba też oczywiście tutaj myśleć przyszłościowo i po prostu zabezpieczać się na wypadek wystąpienia różnicy zdań. Finanse przecież będziemy analizować na bieżąco szczególnie wtedy, jeżeli powiększy nam się rodzina. W takich okolicznościach zawsze w razie problemu przygotować powinien nam adwokat podział majątku Łódź jest miastem, gdzie znajdziemy wielu doświadczonych adwokatów, a także radców prawnych, którzy będą mieć w zasadzie takie same kompetencje. Okazuje się też, że bardzo dużą ilość takich informacji możemy znaleźć również w internecie. Zagadnienia te są opisane dosyć dokładnie.

Jak to jest tak naprawdę z tym wspólnym majątkiem małżonków?

W zasadzie, jeżeli chodzi o majątek wspólny, to sprawa będzie tutaj prosta. Zauważmy, że wszystkie te dobra, które wnosimy do małżeństwa, czyli nasze samochody lub mieszkania, które posiadaliśmy przed oficjalnym zawarciem związku, nie będą podlegały żadnemu podziałowi. Podziałowi będzie podlegać wszystko to, co zakupiliśmy po zawarciu małżeństwa. Zauważmy jednak, że muszą to być przedmioty i dobra podzielne. Podział majątku może, więc nastąpić, jeżeli mamy kupione na przykład dwa fotele. Chodzi o to, że podziałowi będzie podlegać wszystko to, co można równo podzielić. Oczywiście warto też oczywiście być przezornym i po prostu wcześniej ustalić rozdzielność majątkową, co zresztą rekomenduje bardzo duża ilość prawników. Nigdy przecież nie wiadomo, jak potoczą się nasze losy i czy nie będziemy chcieli jednak czegoś zmienić w życiu osobistym. Poza tym po zawarciu małżeństwa zawsze też możemy dokonać rozdzielności majątkowej, idąc do jakiejś kancelarii, a jeżeli druga strona tego nie chce, to wtedy należy wstąpić na drogę sądową, składając pozew.